Krakowscy specjaliści od cyberbezpieczeństwa

zdjęcie dłoni piszących na klawiaturze laptopa

Rozwój nowych technologii to także konieczność zadbania o nasze bezpieczeństwa w sieci. W Internecie robimy zakupy, płacimy rachunki, coraz częściej załatwiamy sprawy urzędowe a przede wszystkim podtrzymujemy towarzyskie i zawodowe kontakty. W jeszcze większym stopniu nowoczesne technologie przenikają strukturę gospodarki i państwa. Bezpieczna cyberprzestrzeń ma coraz większy wpływ na jakość naszego życia, wydolność i rozwój polskiej gospodarki, a także bezpieczeństwo naszego kraju.

Kraków mający doskonałe warunki do kształcenia specjalistów z branży IT ma najlepsze predyspozycje, by stać się nie tylko centrum polskiej innowacji, ale także polskim centrum edukacji w zakresie ochrony cyberprzestrzeni. Potencjał intelektualny Polaków jest ogromny, czego dowodem są zajmowane przez nas wysokie miejsca w międzynarodowych konkursach informatycznych. Należy kształcić ekspertów w tej przyszłościowej dziedzinie a następnie wykorzystać ich potencjał zarówno do prowadzenia badań naukowych jak i ich komercjalizacji u nas w kraju.

Rozwój tej specjalizacji Krakowa chcę wspomóc nie tylko swoim doświadczeniem ministra cyfryzacji, który odpowiada w Polsce za cyberbezpieczeństwo, ale także ministra ds. europejskich. To Sejm nowej kadencji będzie przekuwał na polskie przepisy unijną dyrektywę o bezpieczeństwie sieci i informacji, która wzmocni wymogi w zakresie cyberbezpieczeństwa.