O mnie zawodowo

DOŚWIADCZENIE

Obecnie jestem Posłem na Sejm RP VIII kadencji i Wiceprzewodniczącym Komisji ds. UE,  analitykiem i wykładowcą akademickim.

W rządzie Ewy Kopacz byłem Wiceministrem Spraw Zagranicznych ds. Unii Europejskiej oraz Pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów ds. Rady Europejskiej. W praktyce oznaczało to, że odpowiadałem za politykę europejską rządu prowadząc w imieniu Pani Premier najważniejsze z punktu widzenia Unii Europejskiej negocjacje (sankcje UE wobec Rosji, bezpieczeństwo energetyczne). Moim zadaniem była również koordynacja prac wszystkich resortów, które zaangażowane są w prace na poziomie UE.

W rządzie Donalda Tuska byłem Ministrem Administracji i Cyfryzacji (2013-2014). Zajmowałem się sprawami cyfryzacji a wśród nich: ochroną danych osobowych w sieci, cyberbezpieczeństwem i dostępnością treści w Internecie dla niepełnosprawnych. W działce administracji byłem przede wszystkim odpowiedzialny za nadzór nad wojewodami a także niesienie pomocy poszkodowanym przez powodzie czy gwałtowne zjawiska meteorologiczne.

W Parlamencie Europejskim (2009-2013) byłem członkiem Komisji Konstytucyjnej. Do moich najważniejszych zadań należał udział w negocjacjach wieloletniego budżetu UE na lata 2014-2020, z którego do Polski trafi 400 mld złotych. Pracowałem także w Komisji Rynku Wewnętrznego oraz Ochrony Konsumentów zajmując się sprawami cyfrowymi, e-handlem, prawem konsumenckim a także nowym, sensownym prawem zamówień publicznych.

Zanim zostałem wybrany Posłem do Parlamentu Europejskiego byłem Doradcą Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego Jacka Saryusz-Wolskiego oraz Delegacji Platformy Obywatelskiej w Parlamencie Europejskim (2004-2009). Jestem również wykładowcą akademickim w Collegium Civitas w Warszawie (od 2000 roku), wykładałem też w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (1998-2009). Przez wiele lat byłem również analitykiem w Centrum Europejskim – Natolin.

W latach 2000-2001 pracowałem jako doradca Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej w gabinecie szefa UKIE, Jacka Saryusz Wolskiego. Wcześniej (od 1995 roku) byłem tłumaczem symultanicznym i nauczycielem języka angielskiego.

WYKSZTAŁCENIE

Doktorat na Uniwersytecie Warszawskim, w Instytucie Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych otrzymałem w 2004 roku, za pracę zatytułowaną “Dynamika reform systemu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej”. Jestem absolwentem Kolegium Europejskiego (Collège d’Europe) w Natolinie (1997) oraz na Uniwersytecie Warszawskim Instytutu Stosunków Międzynarodowych, studiowałem także na Wydziale Filologii Angielskiej (1991-1996). Uzyskałem stypendium Instytutu Unii Europejskiej ds. Badań nad Bezpieczeństwem w Paryżu (2002) i Uniwersytetu w Oxfordzie (1996).

Uczyłem się także w Stanach Zjednoczonych – Cranbrook-Kingswood High School (1990-91) oraz w Australii Marcellin College w Sydney (1987). Ukończyłem Liceum Ogólnokształcące im Mikołaja Reja w Warszawie (1987-1990)

Znajomość języków obcych: angielski, francuski, hiszpański, rosyjski i włoski