Co dalej z programami „Ryś oraz „Kawka”?

23/05/2016

23 maja 2016 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił listę programów priorytetowych obowiązujących w NFOŚiGW w 2016 roku. Nie znalazły się na niej najważniejsze programy dotyczące walki ze smogiem: „Kawka” oraz „Ryś”. Oznacza to między innymi brak środków finansujących wymianę wysoko emisyjnych pieców, które emitują najbardziej chorobotwórcze pyły takie jak PM2,5 czy PM10. Z powodu zanieczyszczonego powietrza według raportu Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce umiera co roku ponad 44 tysięcy osób. W Krakowie średnio przez 150 dni rocznie przekroczone są normy powietrza. Nie ulega wątpliwości, że Państwo powinno wspierać działania i programy zmierzające do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza nie tylko w Krakowie i Małopolsce, ale w całej Polsce! Mam nadzieję, że przedstawiciele Ministerstwa Środowiska wyjaśnią nam sprawę braku finansowania dla programów „Kawka” i „Ryś” na spotkaniu Parlamentarnego Zespołu na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce oraz przedstawią plany działania w tym obszarze w najbliższej przyszłości.